Har din häst ”alltid mask” och behöver avmaskas varje år, kanske flera gånger per år. Då kan du vara intressant att ha med i vår studie om naturmedel i samarbete med Verm-X.

Verm-X är ett naturmedel som stärker hästen inifrån och hjälper hästen att själv göra sig av med parasitbördan samt att inte plocka upp mer smitta. För att anmäla ditt intresse börjar du med ett träckprov så vi har aktuell status, och sen fyller i följande enkät:

https://goo.gl/forms/jE3cIFwdFPFXSX9v2

Blir du utvald till studien får du Verm-X utan kostnad för ett år som ges till hästen efter instruktioner, samt träckprover utan kostnad som görs vid bestämda tillfällen. För att kvalificera till studien behöver hästen ha mer än 400 EPG och vara helt frisk, den får heller ej ha använt Verm-X tidigare.