Vidilab har sedan juni 2022 erbjudit fårägare PCR-analys för att identifiera stor magmask (Haemonchus) och kommer från 11 december 2023 att analysera träckprov genom PCR för att identifiera bandmask hos häst. Utrustningen som möjliggör analysen är en stor investering som Vidilabs ledning tror starkt på. Från januari 2024 kommer företaget även använda PCR-metoden för att identifiera stor blodmask.

Tidigare har det krävts en odling för att påvisa stor blodmask, en metod som kan ta en till två veckor. Med PCR får kunden provsvar redan efter två till fem arbetsdagar. PCR analysen för stor blodmask blir tillgänglig för Vidilabs kunder under januari 2024, innan det är dags för företagets högsäsong i april-maj.

– När vi hade diskuterat möjligheterna med den nya utrustningen och analysen så var det en självklarhet för oss. Vi kan nu erbjuda Sveriges hästägare en ännu mer tillförlitlig analys som ger provsvar snabbare än vid odling, säger Mikael Juremalm, chef för Laboratoriet och Forskning&Utveckling.

PCR-analys är en molekylärbiologisk metod som innebär att Vidilab kan påvisa DNA från parasiter i träckprov. Fördelen med just PCR-analysen är att den kan genomföras på 2-5 dagar och metoden har kapacitet att påvisa mycket små mängder av parasiten som eftersöks.

– Att kunna erbjuda snabbare provsvar hoppas vi skall underlätta för hästägarna, säger Pia Svedberg, leg. veterinär på Vidilab.

Vidilab är ett ackrediterat laboratorium, vilket innebär att företagets kvalitetsarbete kontinuerligt bedöms av en yttre instans. Ackreditering är en omfattande kvalitetssäkring och innebär att kompetensprövning görs enligt europeiska och internationella standarder för att skapa säkerhet för liv, hälsa och miljö i vardagen. Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

– PCR-analysen utförs av utbildad personal i vårt ackrediterade laboratorium, vilket innebär att personalen utför testerna opartiskt, korrekt och att metoderna i sig är validerade, avslutar Mikael Juremalm.