Vidilab har stärkt samarbetet med Svenska Hästars Värn, en organisation dedikerad till välfärd och skydd av svenska hästar.

Samarbetet kommer att stärka banden mellan de två organisationerna och arbeta för att förbättra livskvalitén och välbefinnandet av hästarna hos Svenska Hästars Värn. Vidilab kommer att bidra med veterinärmedicinsk expertis inom träckprovsdiagnostik och resurser för att stödja Svenska Hästars Värns viktiga arbete inom hästvälfärd.

Läs pressmeddelandet här